top of page

Doctoraat

Giorgio_pattern-03.png

Hieronder kunt u mijn proefschrift over glioblastoma in pdf downloaden. We hebben van bepaalde factoren onderzocht of zij een rol zouden spelen met betrekking tot de prognose van patiënten die lijden aan een glioblastoma (IDHwild type graad 4 astrocytoma). Met name de rol van resectie van de tumor, van (bestraling van) de subventriculaire zone en bepaalde moleculairbiologische factoren werden geanalyseerd.

Kort samengevat, bleek dat bestraling van de subventriculaire geen duidelijk overlevingsvoordeel voor deze patiënten oplevert. Maar wanneer de aankleurende tumor bij patiënten met een glioblastoma op MR hersenen contact maakt met de subventriculaire zone, dan wordt de overleving van de patiënt negatief beïnvloed. We konden aantonen dat de rol van een heel belangrijke moleculairbiologische factor, de methylatie van de promotor van het MGMT gen, geen “alles of niets” fenomeen is, maar veel genuanceerder moet geïnterpreteerd worden. De rol van chirurgische resectie van de tumor werd heel kritisch bekeken en we konden besluiten dat er in bepaalde omstandigheden een duidelijk gunstig effect van tumor resectie bestaat.

Prof. T. Boterberg (Radiotherapie-Oncologie), Prof. J.P. Kalala (neurochirurgie) en Prof. D. Van Roost (neurochirurgie) waren mijn promotoren. Dr. H. Pinson (neurochirurgie) en Dr. C. Van den Broecke (anatomopathologie) vormen de overige essentiële en enthousiaste leden van het team dat dit project gedragen heeft.

Lees het doctoraat hier.

Wetenschappelijk
onderzoek

Ik ben als onbezoldigd wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Structuur en Herstel van de Faculteit Geneeskunde UGent, via Prof. Boterberg. We werken verder aan onderzoek naar glioblastoma. Op heden focussen we het onderzoek naar heel kleine deeltjes van tumoraal RNA (“miRNA”) en DNA (“cfDNA”)  in de bloedsomloop van patiënten met glioblastoma. Deze stofjes kunnen mogelijk helpenl bij zowel de diagnose, opvolging, als behandeling van de patiënten. Ik begeleid ook studenten geneeskunde van de UGent als mentor en als promotor voor masterthesis geneeskunde.

dokter giorgio hallaert - top neurochirurg - neuro-oncologie specialist 2.jpeg.jpg
Giorgio_pattern-04.png
bottom of page